Pastatų sertifikavimas

Kas tai yra pastatų sertifikavimas?

Pastatų sertifikavimas, tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

  • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
  • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;
  • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
  • jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Kokia tvarka yra atliekamas energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas šia tvarka:

  1. Energinio naudingumo sertifikavimo procedūra prasideda nuo prašymo sertifikuoti pastatą priėmimo.
  2. Pasirašoma sutartis tarp užsakovo ir kliento.
  3. Pastato apžiūra. Duomenų apie pastato būklę surinkimas.
  4. Užsakovo pateiktų dokumentų analizavimas (registrų centro išrašas, pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir kita).
  5. Energinio naudingumo skaičiavimas, duomenų pateikimas užsakovui.
  6. Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei Jus domina pastatų sertifikavimas, maloniai kviečiame susisiekti: 8 686 53020 arba el.paštu: info@kskompanija.lt. Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!