Energinis sertifikavimas

Energinis sertifikavimas

Energinis sertifikavimas atliekamas vadovaujantis STR 2.01.09: 2005

Pastato energinis naudingumas   – pagal STR 2.01.09: 2005 reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato energinio naudingumo klase, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį.

Kas tai yra pastatų energinio naudingumo sertifikavimas ?

A-paskutinisPastato  energinio naudingumo sertifikavimas  – tai teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu:

 • nustatomas pastato energijos sunaudojimas;
 • įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei (pagal energijos sąnaudas pastatai klasifikuojami į 9 klases: A++, A+ A, B, C, D, E, F, G.
 • išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Energetinis sertifikavimas privalomas

 • naujai statomiems pastatams;
 • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 500 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir  ekonomiškai įmanoma;
 • projektuojant naujus ir didesnius kaip 500 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamus pastatus, jų planuojamas energinis naudingumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 25 ir 26 punktuose.

Kam privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai?

Energetinis sertifikavimas yra privalomas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Energetinis sertifikatas , kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų, turi būti pateikiamas pirkėjo ar nuomininko pageidavimu iš pastato statytojo (užsakovo) ar savininko. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Šiuo atveju pastato dalies energetinis sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu.
Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

Energinis sertifikatas yra privalomas:

 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energetinis sertifikatas.

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;
 • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose  ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;
 • nešildomiems pastatams.

Mūsų kitos  teikiamos paslaugos:

 • Akustiniai tyrimai,
 • Sandarumo tyrimai,
 • Termoviziniai matavimai,
 • Namo pridavimas valstybinei komisijai,
 • Visuomeninių pastatų energetinis auditas,
 • Pramonės įrenginių ir technologininiuose procesuose energetinis auditas pramonės įmonėse,
 • Pastatų techninių – energetinių pasų parengimas,
 • Konsultacijos energijos taupymo klausimais.

Kas tai yra pastatų sertifikavimas?

Pastatų sertifikavimas, tai reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;
 • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Kokia tvarka yra atliekamas energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas šia tvarka:

 1. Energinio naudingumo sertifikavimo procedūra prasideda nuo prašymo sertifikuoti pastatą priėmimo.
 2. Pasirašoma sutartis tarp užsakovo ir kliento.
 3. Pastato apžiūra. Duomenų apie pastato būklę surinkimas.
 4. Užsakovo pateiktų dokumentų analizavimas (registrų centro išrašas, pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir kita).
 5. Energinio naudingumo skaičiavimas, duomenų pateikimas užsakovui.
 6. Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Energetinio naudingumo sertifikatas  yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei Jus domina pastatų sertifikavimas , maloniai kviečiame susisiekti: 8 686 53020  arba el.paštu: info@kskompanija.lt . Dirbame greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje!

Kas tai yra pastatų sertifikavimas?

Energinis sertifikavimas – tai procesas, kurio metu yra nustatomas pastato energijos suvartojimas. Kiekvienam pagal reglamentą įvertintam pastatui yra skiriama tam tikra energetinio naudingumo klasė (nuo A iki G) ir suteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas.

Nuo2013 m. sausio 9 d. įsigalioję nauji Statybos įstatymo pakeitimai numato, kad parduodant ar nuomojant nekilnojamąjį turtą yra būtina nurodyti, kiek energijos suvartoja pastatas.

Energinis sertifikatas nekilnojamojo turto savininkui suteikia galimybę savo turtą parduoti brangiau, jei šis įvertintas aukštesne naudingumo klase.

Pastatų sertifikavimas turi būti atliktas:

 • prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
 • jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą;
 • jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, pastatų sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privaloma.

Kokia tvarka yra atliekamas energinio naudingumo sertifikavimas?

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas šia tvarka:

 1. Energinio naudingumo sertifikavimo procedūra prasideda nuo prašymo sertifikuoti pastatą priėmimo.
 2. Pasirašoma sutartis tarp užsakovo ir kliento.
 3. Pastato apžiūra. Duomenų apie pastato būklę surinkimas.
 4. Užsakovo pateiktų dokumentų analizavimas (registrų centro išrašas, pastato projektas, kadastrinių matavimų byla ir kita).
 5. Energinio naudingumo skaičiavimas, duomenų pateikimas užsakovui.
 6. Energetinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1-5 dienas, po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.