Namo pridavimas

Namo pridavimas

Namo pridavimas, privalomas pasibaigus bet kokio pastato ar namo statybai, įprastai jis turi būti užregistruojamas, o savininkui suteikiami nuosavybės dokumentai. Kad tai būtų padaryta, reikalingas  namo pridavimas. Tai yra statinio tinkamumo naudojimui pripažinimas, kuris įvertinimas padarant inventorinę bylą, gaunant Statybų inspekcijos deklaraciją ir Registrų centro išrašą apie baigtą statybą –taip, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Svarbiausias namo pridavimo  tikslas – saugios statinių eksploatacijos įvertinimas ir užtikrinimas.

Mūsų teikiamos namų pridavimo paslaugos

Mūsų specialistai siūlo pilną namo pridavimo paslaugų paketą, į kurį įeina visų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikalingų dokumentų tvarkymas, norint 100% įteisinti ir įregistruoti baigtinę statybą. Atliekame šiuos darbus:

 •  baigtos ir nebaigtos statybos įregistravimas;
 • rekonstruoto statinio įteisinimas;
 • statinių paskirties pakeitimas ir įteisinimas;
 • nelegalių ir neregistruotų statinių įteisinimas;
 • kadastrinių matavimų inventorinių bylų darymas;
 • inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų darymas;
 • akustiniai tyrimai – garso matavimai;
 • pastato energinio naudingumo sertifikavimas ;
 • deklaracijos pateikimas Statybos inspekcijai;
 • deklaracijos, patvirtinančios baigtinę statybą, pateikimas ir registravimas Registrų centre.

Darbus atliekame Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ir visoje vakarų Lietuvoje. Namo pridavimo klausimais, konsultuojame nemokamai.

Kiek užtrunka namo pridavimas?

namo pridavimas 4Paprastai namo pridavimas  būna daug nervų reikalaujantis procesas, tačiau UAB “Klaipėdos statybos kompanija” gali padėti Jums nepasiklysti “popierizmo džiunglėse”. Jūsų gyvenamąjį ar sodybos namą, taip pat įvairius kitus statinius ir net nebaigtas statybas mes galime priduoti valstybinei komisijai ir įregistruoti. Pasirūpinsime, kad visi reikiami dokumentai ir aktai būtų įteisinti greitai ir sklandžiai , o namo pridavimo procesas nesukeltų Jums net mažiausių rūpesčių. Keliai jau praminti – pasitikėkite mūsų patirtimi, kuri padės Jums sutaupyti laiko ir pinigų.

7 priežastys, kodėl namo pridavimas turi būti patikėtas mums

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo   skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimui  valstybinei komisijai..
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Namo pridavimo  paslaugas  teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomui susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė dešimtys užsakovų.

 

Dokumentai reikalingi namo pridavimui

Jeigu turite laiko ir kantrybės, statybos užbaigimą, galite susitvarkyti ir prisiduoti namą valstybinei komisijai patys. Pateikiame pastatų pridavimui reikalingų dokumentų sąrašą:

1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

2.  statinio projektas (paskutinė laida): techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba”, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami, o pateikiama darbo projekto paskutinė laida (jei buvo projektuojama dviem etapais). Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

2.1. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta”, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta” turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;

2.2. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta”; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;

2.3.  statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;

 1.         statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba”), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;
 2.         statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os);
 3. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 4. žemės sklypo bendraturčių rašytiniai sutikimai;
 5. besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;
 6. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 7. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
 8. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
 9. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
 10. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);
 11. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);
 12. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai);
 13. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t.y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (tuo atveju, jei toks užtikrinimas yra privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui arba kredito įstaigos garantijai:

15.1.                     draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami;

15.2.                     laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

 1. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (tuo atveju, jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.4]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 2. geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

18.  cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių,

Jei Jus domina namo pridavimas Klaipėdoje, Klaipėdos rajone ar visoje vakarų Lietuvoje, maloniai kviečiame susisiekti telefonu: 8 686 53020  arba el. paštu: info@kskompanija.lt.

Sutaupykite savo brangaus laiko ir palikite, visus rūpesčius, profesionalams!

7 priežastys, kodėl namo pridavimas turi būti patikėtas mums

Namo pridavimas

 1. Mūsų specialistų ilgametė patirtis, o įgyvendintų namų pridavimo   skaičius peržengė ne vieną dešimtį.
 2. Pridavinėjame baigtas ir nebaigtas namų, bei pastatų statybas, todėl Jums nereikia rūpintis tais dalykais, kurie užtrunka ilgiausiai ir atima daug jėgų.
 3. Gauname visus dokumentus, kurie reikalingi namo pridavimui  valstybinei komisijai..
 4. Atstovaujame Jūsų poreikius, padedame nepasiklysti painiame namų pridavimo pasaulyje.
 5. Statybų pridavimo  paslaugas  teikiame greitai ir kokybiškai, atsižvelgdami ir reaguodami į kiekvieno kliento poreikius.
 6. Užbaigus objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduodame statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, bei esant papildomui susitarimui įregistruojame objektą registrų centre.
 7. Jūs galite mumis pasitikėti, kaip tai jau padarė dešimtys užsakovų.